Sinh viên liên hệ Phòng hành chính (P.0101) hoặc inbox hộp thư (m.me/ktxbk.vn) trong giờ hành chính để được cấp lại mật khẩu.