Chưa đến thời gian đăng ký!

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG TRA CỨU THÔNG TIN

  • User: Mã số sinh viên
  • Mật khẩu: Mặc định đăng nhập lần đầu là mã sinh viên
- Trong thời gian cho phép đặt phòng, nút “Đặt phòng ở KTX” mới hiển thị.
- Chỉ những sinh viên đã thực hiện đặt phòng và đã được admin phê duyệt (có email báo kết quả) thì mới có thể đăng nhập. Sinh viên có thể đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu. Nếu sau đó quên mật khẩu, sinh viên thực hiện thao tác Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn trên form. Nếu sinh viên có nhu cầu thay đổi địa chỉ email (khác với email đã nhập lúc đặt phòng): liên hệ phòng Hành Chính (P.0101) để cập nhật. Xin cảm ơn.